عشق ؛ دو قاشق مربا خوری

 

عشق که نباشد

دیگر چه فرقی میکند

زندگی مثل آش وا می رود

یک دیس صداقت بیاور

یک سیر معرفت

خودت را پاک کن

تا ابد هم بمانی

زندگی چیزی کم دارد ...

عشق ؛ دو قاشق مربا خوری

 

ایده از وبلاگ سمانه سوادی

/ 0 نظر / 11 بازدید