درد

 

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن دارد

داغ ، هر لحظه و هر ثانیه دیدن دارد

 

<کار ما نیست شناسایی ی رازِ گلِ سرخ>

نازِ گلبرگِ گلِ سرخ ، کشیدن دارد

 

شعر آبستن آه است ، ولیکن خاموش

بیت بیتِ غزل اشکی ست که چیدن دارد

 

گرچه افسانه ی مجنون به وصالی نرسید

قصه ی عشقِ من و مرگ ؛ رسیدن دارد

 

حجره ی مستی و بازار وفا متروک است

ذره ای عشق اگرت هست ، خریدن دارد

 

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن دارد

داغ ، هر لحظه و هر ثانیه دیدن دارد

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید